-

#چالش


--
آهنگ پیشواز شنیده شه
-
میدونی بی نمک ترین ادمای روی زمین کیا هستن؟؟ !!
.
.
.
.
.
.
.

.


″دخترا ″ هستن !!!!


آخه عسل که نمک نداره...!!!


دخیا آروم بوسم کنین پوستم حساسه ...!!!
-

کاش میشد
-بلال میخوردیم
به بابام گفتم معجزه خدارو ببین
این بلال یه زمان اذان میگفته
بابامم گفت معجزه خدا فقط خودت
که با این سن اینقدر گوله نمکی
-


مشاهده پست‌های بیشتر